Regulamin Sklepu


Regulamin Dostawy

1. Zamówienia są dostarczane na terenie poniższych miast:

- Tczew

- Pelplin

- Starogard Gdański 

Malbork 

- Gdańsk

- Pruszcz GdańskiKoszt dostawy wynosi:

- 25 zł przy wartości zamówienia poniżej 199 zł 

- 1 grosz przy wartości zamówienia powyżej 200 zł 


2. Na życzenie klienta możemy dostarczyć zamówienie do 20 km poza granicami powyższych miast, licząc od centrum . Koszt dostawy w tym przypadku wynosi 35 zł.
Dostawa odbywa się w godzinach od 9 do 18 tej. W celu uzyskania informacji o czasie dostawy prosimy o kontakt z biurem 880 520 930 w dniu dostawy. Nie ma możliwości odbioru osobistego w Punkcie. Dostawy realizujemy w soboty oraz dzień przed świętami ustawowo wolnymi od pracy. W niedziele i święta nie pracujemy. 

3. Zamówienia przyjmujemy do czwartku do godziny 11 tej na najbliższą sobotę (liczy się moment zaksięgowania zapłaty/zadatku lub przesłania potwierdzenia przelewu na adres e-mail).

4. Wysyłka Kurierem ( Produkty Bezglutenowe ) Koszt dostawy wynosi 25 zł waga zamówionych produktów do 4 kg.

II.Rezygnacja z zamówienia przyjmowana jest najpóźniej 7 dni przed planowanym dostarczeniem.Produkty zamawiane są spersonalizowane, niepodlegające prawu odstąpienia od umowy.

Prosimy o przemyślane składanie zamówień, ponieważ w przypadku rezygnacji po tym terminie nie zwracamy zaliczki !!! Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzania zmian smaku, napisu, ilości porcji oraz zmiany wzoru tortu.
Zachęcamy do składania zamówień z miesięcznym wyprzedzeniem. Zamówienia złożone w środę i czwartek na najbliższą sobotę realizowane jako ekspresowe z dopłatą 20% do cen przedstawionych w sklepie internetowym. Po zaksięgowaniu przelewu zrealizujemy zamówienie. Realizujemy zamówienia powyżej 150 zł. Podane ceny produktów obowiązują tylko w sklepie internetowym. Słodka Poczta zajmuje się tylko dostarczaniem zamówień do klienta. 


W przypadku TORTÓW PIĘTROWYCH odbiór stelaża/patery/styropianu następuje w pierwszą sobotę po realizacji zamówienia z miejsca gdzie była dostawa. Prosimy o spakowanie patery w karton w którym był dostarczony tort, w taki sposób aby podczas wysyłki nie doszło do uszkodzenia oraz przekazanie przesyłki kurierowi.Kaucja zostanie zwrócona na konto z którego dokonano przelew za zamówienie,pomniejszona o 20 zł za odbiór stelaża.§1 Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

·         COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

·         DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

·         KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

·         KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

·         KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz śledzenie historii zamówień

·         KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców

·         PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

·         PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

·         PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

·         PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

·         REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców

·         REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową slodkapoczta.com.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość

·         TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

·         USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

·         USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

·         USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

·         UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej slodkapoczta.com.pl

 
§2 Postanowienia ogólne


    Przedmiotem działalności Sklepu slodkapoczta.com.pl jest handel detaliczny produktami, w tym torty, ciasta, pieczywo, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terenie Polski. Właścicielem Sklepu jest AD. AGNIESZKA KOMINEK-POLENDER z siedzibą w Starogardzie Gdański ul. Chojnicka 1  NIP 5422754830 tel.880520930 adres email: biuro@slodkapoczta.com.pl Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie slodkapoczta.com.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawcy uprzejmie proszą o nie składanie zamówień oraz nie zakładanie konta. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy na adres biuro@slodkapoczta.com.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 880520930.

 
§3 Zamówienia

Produkty zamawiane są spersonalizowane, niepodlegające prawu odstąpienia od umowy.

Zamówienia można składać w następujący sposób:


a)       Poprzez formularz zamówienia na stronie www.slodkapoczta.com.pl
W celu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
            imienia i nazwiska,
            adresu,
            kodu pocztowego,
            miasta,
            kraju,
            nr. telefonu,
            adresu e-mail,
            nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).

     Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczną, niezbędne jest podanie przez Użytkownika w wiadomości e-mail danych osobowych wymienionych w ust. 1a niniejszego paragrafu oraz wskazanie towaru bądź towarów, które Użytkownik chce zakupić. W takim przypadku umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania przez Użytkownika od Sprzedawców wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

b)        telefonicznie pod numerem 880 520 930 potwierdzone sms-em,


c)       
e-mailem biuro@slodkapoczta.com.pl

d)       za pośrednictwem konta na Facebooku "Torty Słodka Poczta"  

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam” na końcu zamówienia w zakładce „Koszyk” Dostępność zamawianego towaru uwarunkowana jest dostępnością danego produktu u producenta.

§4 Płatności


Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)     -przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

Sprzedawcy informują, że ich rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO BP pod numerem 68 1440 1068 0000 0000 1723 3677.§5 Wysyłka towaru

Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez naszych kierowców . Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie  3 dni roboczych. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedawcy/Usługodawcy poinformują o tym Użytkownika drogą mailową bądź telefoniczną tego samego dnia, w którym złożył on zamówienie (w godzinach otwarcia sklepu). W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem a Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia. Przygotowanie zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki następuje w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawców.


§7 Reklamacje


W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Ewentualna reklamacja produktów spożywczych krótkotrwałych możliwa jest jedynie w dniu dostawy/odbioru za pośrednictwem formularza na naszej stronie w zakładce

REKLAMACJA


W przypadku wystąpienia:

- błędnego smaku zwracamy 10% wartości tortu (proszę zachować kawałek tortu w celu weryfikacji, wysłać zdjęcie przekroju tortu na adres biuro@slodkapoczta.com.pl w dniu dostawy/odbioru),

- błędnego napisu lub literówki której nie jesteśmy w stanie naprawić zwracamy 5 złotych (prosimy o przesłanie zdjęcia napisu na torcie na adres biuro@slodkapoczta.com.pl w dniu dostawy/odbioru)

- błędnej kolorystyki tortu zwracamy 10 złotych (prosimy o przesłanie zdjęcia otrzymanego tortu na adres biuro@slodkapoczta.com.pl w dniu dostawy/odbioru),

- pomyłki wykonania innego wzoru klient płaci tylko 80% wartości tortuklient ma prawo nie odebrać tortu zaliczka zostanie zwrócona w całości ( prosimy o przesłanie zdjęcia otrzymanego tortu na adres biuro@slodkapoczta.com.pl w dniu dostawy/odbioru),

- innej dekoracji (opłatek lub figurka) niż była zamówiona zwracamy 20 zł (prosimy o przesłanie zdjęcia otrzymanego tortu na adres biuro@slodkapoczta.com.pl w dniu dostawy/odbioru).

- uszkodzenia jakiejkolwiek części dekoracji tortu zwracamy od 5 do 20 zł (prosimy o przesłanie zdjęcia otrzymanego tortu na adres biuro@slodkapoczta.com.pl w dniu dostawy/odbioru),